zamknij
Korzystamy z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Znajdujesz się na: Strona główna Regulamin

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaKolejowa 12E 15-701 Białystok). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


Regulamin


1. Sklep FantastyczneSwiaty.pl jest prowadzony przez firmę:

Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Kolejowa 12E 15-701 Białystok

KONTO BANKOWE: WBK 92 1090 2590 0000 0001 3461 0285


dalej nazywaną "Sprzedającym".

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia realizujemy tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku.


4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
Po złożeniu zamówienia na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółami zamówienia: zakupiony towar, wybrany rodzaj dostawy oraz płatności. W mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dołączony będzie niniejszy Regulamin w formie załącznika.

Realizacja zamówień w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Przy zamówieniach płatnych za pomocą systemu płatności elektronicznych - po otrzymaniu pozytywnego wyniku autoryzacji płatności. Zamówienia z płatnością przy odbiorze (pobranie) realizowane są niezwłocznie po ich złożeniu. W przypadku wybrania opcji "odbiór osobisty - płatność przy odbiorze", realizacja następuje po złożeniu zamówienia.


5. Zamówienia zrealizowane są w dni robocze - od poniedziałku do piątku.

Czas realizacji podany jest na karcie każdego produktu pod nazwą "dostępność". Jest to okres w jakim zamówienie realizowane jest przez Sprzedającego (od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do nadania paczki przez sklep w odpowiednim oddziale lub u kuriera).

Czas wysyłki również podany jest na karcie produktu pod nazwą "dostawa". Jest to okres w jakim wybrany przez Klienta przewoźnik dostarcza przesyłkę pod wskazany adres.

W wypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.


6. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.


7. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.


8. Na podstawie Kodeksu cywilnego (art. 556 i kolejne), Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanych towarów względem Klienta przez okres 2 lat od momentu wydania towaru Klientowi. Odpowiedzialność ta opiera się na zasadach rękojmi.

Klient, stwierdzając wadę towaru, ma prawo: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany towaru na towar wolny od wad lub żądać usunięcia wad.
W przypadku niezgodności towaru z umową (reklamacji), pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania wobec Klienta, należy przesłać na adres korespondencyjny, bądź mailowy Sprzedającego.

Przykładowy wzór formularza reklamacji dostępny jest
tutaj.

Sprzedający w okresie do 14 dniu od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do żądań Klienta. W przeciwnym razie uważa się, iż przyjął warunki Klienta.

Sprzedający zobowiązany jest przyjąć reklamowany towar w przypadku jego wymiany lub odstąpienia od umowy. Kupujący wysyła reklamowany towar na adres reklamacyjny wskazany przez Sprzedającego. Sprzedający pokrywa koszty dostarczenia reklamowanego towaru oraz koszty ponownego dostarczenia niewadliwego towaru.


9
. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient – nie podając przyczyny - może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty doręczenia towaru lub odbioru osobistego towaru. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj. Zwrot towaru należy zgłosić Sprzedającemu poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu. Formularz odstąpienia od umowy może zostać przesłany na adres korespondencyjny sklepu, bądź wysłany drogą mailową.

Towar należy zwrócić w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Razem z towarem należy zwrócić dowód zakupu (np. paragon, fakturę, potwierdzenie przelewu) oraz podpisany formularz zwrotu.

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem wysyłki w ciągu 14 dni o dnia otrzymania formularza zwrotu dotyczącego odstąpienia od umowy. Sprzedający ma możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i ocenienia stanu towaru. Sprzedający dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został wybrany przez Klienta przy zakupie, chyba, że Klient zgodzi się na inny rodzaj płatności. Klient płaci za odesłanie zwracanego towaru.

Przykładowy wzór formularza zwrotu dostępny jest tutaj.


10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.


11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).


12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.


13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.


15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.fantastyczneswiaty.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.


16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 18 lub nowsza, Chrome wersja 25 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu FantastyczneSwiaty.pl , należy je wszystkie wyłączyć.


17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Treść Regulaminu stanowi umowę pomiędzy Sprzedającym a Klientem korzystającym z jego usług.